Magunkról

Több évtizedes gazdálkodási és mérnöki, ingatlankezelési, költségvetési és pénzügyi szakmai tevékenységemre alapozva társasházkezeléssel 2009 óta foglalkozom. Előtte a társasházunk számvizsgáló bizottságának az elnöke voltam.

2009-ben 2 társasházban összesen 211 albetét közös képviseletét és társasházkezelését végeztem.

Cégünk - melynek fő tevékenységi köre a lakóingatlan kezelés és a társasházi közös képviselet ellátása - 2010 januárjában kezdte meg tényleges működését. Szakmai felelősségbiztosításunkról az Allianz Hungária Biztosító Zrt. gondoskodik.

A fentiekből is látszik, hogy a közös képviselői és társasházkezelői piac új, de nem kezdő, dinamikus szereplői vagyunk, amely saját referenciákkal - az eltelt rövid időre tekintettel - csak korlátozott mértékben rendelkezik. Ugyanakkor bizonyos vagyok - és leendő munkatársainkkal egyetemben vagyunk - abban, hogy tevékenységünk minősége, felkészültsége és elkötelezettségem garancia arra, hogy a velünk üzleti kapcsolatba lépő ügyfeleink maradéktalanul elégedettek lesznek szolgáltatásainkkal.

Célkitűzésünk, hogy a tulajdonosi érdekek pontos, precíz és megbízható jogbiztos képviseletével a közös képviselői, társasházkezelői piacon néhány éven belül meghatározó szereplővé váljunk. Ennek figyelembe vételével történt és történik jelenleg is a velünk együtt dolgozó cégek és vállalkozások, továbbá a leendő munkatársi kör kialakítása, az infrastruktúra és eszközpark kiépítése és a különböző szolgáltatási tevékenységek megvalósulásának folyamatos minőségi ellenőrzése.

Köszönöm, hogy megtisztelt figyelmével és bízom benne, hogy mielőbb megrendelőink között üdvözölhetjük.

Amit gondolunk:

A társasház működésének biztosításáról

A közös képviselői és társasház kezelői feladatok vállalásánál abból az alapvetésből indulunk ki, hogy a társasházban, lakásonként és együttesen megjelenő magántulajdon jelentős értéket képvisel, gyakran egy teljes élet munkájának eredményét testesíti meg. Ez a tény is különösen indokolttá teszi, hogy a tulajdonosok, illetve a megbízásuk alapján eljárók különös gondossággal és felelősséggel viseltessenek, amikor ennek a vagyontárgynak a sorsáról valamilyen formában rendelkeznek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran hajlamosak vagyunk nagyobb figyelmet fordítani egy kisebb értékű háztartási cikk, szórakoztató elektronikai "csoda", vagy főleg egy gépkocsi állagmegóvására és rendszeres karbantartására, mint a lakásunkéra, pedig ezek értéke minden tekintetben eltörpül az általunk birtokolt és lakott ingatlan értékéhez és "újraelőállítás!" költségéhez képest. Ezért kiemelt fontosságúnak tartom a társasházat érintő döntések szakszerű és megalapozott előkészítését, a közgyűlés által hozott döntések maradéktalan végrehajtását, illetve végrehajtatását.

Műszaki területek fontosságáról

A kiemelkedően nagy vagyoni érték miatt elengedhetetlennek tartom az épületek fenntartásának biztosítása érdekében szükséges intézkedések időben történő megtételét.

Havi rendszerességgel - dokumentált - műszaki bejárást tartok, ahol rögzítem a felmerült problémákat és elindítom a szükséges intézkedéseket. A talán túl gyakorinak tűnő ellenőrzést azért tartom fontosnak, mert tapasztalataim szerint egy felmerülő probléma időben történő feltárása és elhárítása lényegesen kisebb erőforrásokat igényel és későbbi nagyobb bajokat előzhet meg.

Amennyiben a Társasház közgyűlése pályázaton való részvételről dönt, elkészítem a pályázati dokumentációt és részt veszünk a pályázat megvalósításának ellenőrzésében.

A szükségesnek ítélt munkák elvégzését minden esetben megpályáztatjuk, a jelentkező cégeket versenyeztetjük és a beérkezett ajánlatokból kivonatot készítünk, ami lehetőséget biztosít a lakóközösség tagjainak, a számvizsgáló bizottságnak, hogy a nyertes pályázó kiválasztása teljes mértékben több szempont együttes figyelembevételével megalapozottan történhessen meg.

Természetesen szívesen együtt dolgozom a Társasház és a tulajdonosok által megszokott, elfogadott kivitelezőkkel is.

Ésszerű gazdálkodásról

A társasház működésének biztosítása, a gazdálkodás tervezhetősége szükségessé teszi, hogy a fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért minden tulajdonos azonos felelősséggel viseltessen. Ugyanakkor szükséges az is, hogy a tulajdonosok számára átlátható és tiszta gazdálkodás valósuljon meg, amelyben minden költségelem folyamatosan nyomon követhető.

Kapcsolattartásról, információ szolgáltatásról

Fontosnak tartom, hogy egy társasház közös képviseletét és kezelését egy személy lássa el, elkerülve ezzel hogy egyes fontos, vagy annak nem ítélt de más számára értékes információk elvesszenek.

Az előzőekben leírtak már képet adnak arról, hogy mennyire fontosnak tartom a rendszeres kapcsolatot és a folyamatos információ cserét a tulajdonosi közösséggel. Meggyőződésem és más szakmai területeken is visszaigazolást nyert tapasztalatom, hogy a rendszeres, korrekt és szakszerű információ biztosítása a szolgáltatás színvonalának egyik lényeges fokmérője. Ezért alakítottam ki az esetleges helyszíni fogadóórák rendszerét is, melynek során - a szerződésben meghatározott napokon, meghatározott időben - több órán át a helyszínen tartózkodom, hogy azon tulajdonosok - akik valamilyen okból nem rendelkeznek, vagy nem kívánnak élni a kapcsolattartás korszerűbb formáival (e-mail, mobil, telefon,) élni - lehetőséget kapjanak problémáik közvetítésére, vagy kérdéseik megválaszolására.

Könyvelések és bevallások intézéséről

A társasházak könyvelését a SZEVINOR Könyvelő és Értékbecslő Kft. hajtja végre, mely könyvelés árát a vállalási ár magában hordozza.

Több éves számlázási, könyvelési szakterületen szerzett tapasztalatokkal a Kft tevékenyégi köre és tagjai végzettsége megfelel a hatályos társasházi törvényben előírtaknak, sőt messze túlmutatnak azon, mivel mérlegképes könyvelői tagokkal és több évtizedes adótanácsadói, banki, valamint pénzügyi tapasztalattal rendelkező regisztrált mérlegképes könyvelővel is rendelkeznek. A cég likviditása biztosított, kintlévőséggel nem rendelkezik.